"Пътуването – оставя те безмълвен, след това те превръща в разказвач." Ибн Батута