"Пътуването от хиляда мили започва с една стъпка."
Лао Дзъ