"Пътуването и смяната на местата влагат нов заряд в ума." Сенека