"Пътникът, който не наблюдава наоколо, е птица без криле." Мослих Един Саади