"Туристите не знаят къде са били, пътниците не знаят къде отиват." Пол Теру